Kotlíková dotace 2019

3 vlna dotace Kotle na biomasu
3 vlna dotace Kotle na biomasu

Dotaci vyřídíme za Vás!

III. a zároveň poslední výzva kotlíkových dotací se blíží

Plánované spuštění příjmu žádostí - podzim 2019

Buďte připraveni!

Pomůžeme Vám s výběrem kotle, kotel přivezeme, namontujeme, uvedeme do provozu a zároveň Vám zpracujeme žádost o podporu!

Zpracujeme Žádost o dotaci za Vás!!

Čtěte více viz níže!!


Co dotace podporují

Výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním (nesplňujícího požadavky min. 3. emisní třídy) za nový zdroj tepla, který splňuje požadavky na ekodesign (tj. požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES). Požadavky musí být splněny pro všechna paliva a způsoby přikládání.

Typy podporovaných zdrojů a výše podpory

 • Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva)

- až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč

 • Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva)

- až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 100 000 Kč

Způsobilé výdaje, aneb co je možné z dotace uhradit

 • Nový kotel / zdroj včetně nákladů na jeho instalaci a stavební práce
 • Novou otopnou soustavu
 • Rekonstrukci stávající otopné soustavy
 • Nezbytné zkoušky a měření spojené s uvedením kotle do provozu
 • Projektovou dokumentaci

Žádost o dotaci

 • Pokud si u nás objednáte kotel i s montáží zpracujeme žádost o podporu za Vás!
 • Pohlídáme termíny.
 • Zajistíme veškerou administrativu, včetně komunikace s řídícím orgánem.
 • Zajistíme komplexní projektový managment.
 • Zpracování žádosti kvalifikovanou osobou.

Chci více info o dotaci na kotel na biomasu.

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.